Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Fomast Oy
Y-tunnus: 1771221-5
Osoite: Kirjatie 3, 32700 Huittinen
Sähköposti: myynti@fomast.com

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Fomast Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tapani Talander, Fomast Oy
Yhteystiedot: myynti@fomast.com

3. Rekisterin nimi

Fomast Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva yritys- ja henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
  • tilaushistoria
  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Fomast Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Fomast Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Fomast Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö myynti@fomast.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Fomast Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Fomast Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Fomast Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@fomast.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

9. Evästeet

Fomast Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Fomast Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Fomast Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista

Selaa tuoteryhmiä

Ostoskorisi on tyhjä

Suodata tuotteita

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 27.1.2021 alkaen.

Verkkokauppa

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Huittinen

0400 705 447
myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Verkkokauppa on Fomast Oy:n (1771221-5) ylläpitämä, yritysasiakkaille ja julkisen alan toimijoille tarkoitettu verkkokauppa. Verkkokaupan palveluita voivat käyttää yritykset ja muut yhteisöt, kuten julkisyhteisöt. Yksityishenkilöt eivät voi käyttää verkkokaupan palveluita. Näitä sopimusehtoja sovelletaan verkkokaupan välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Fomast Oy:n ja sen asiakkaiden välillä.

Asiakkaan tulee perehtyä näihin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Asiointi ja rekisteröityminen

Tehdäkseen tilauksen verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröityminen on maksutonta. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidytään osoitteessa https://kauppa.fomast.com/acco....

Rekisteröityminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta sekä postiosoitetta Suomessa. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Fomast Oy:lle.

Rekisteröityminen edellyttää Fomast Oy:n hyväksyntää. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä lisätietojen saamiseksi ennen rekisteröinnin hyväksymistä.

Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Fomast Oy:lle. Fomast Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos Fomast Oy epäilee asiakkaan tunnuksia käytettävän väärin.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Fomast Oy käsittelee verkkokaupan välityksellä saatuja ja asiakkaan antamia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakkaiden tiedot tallennetaan Fomast Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.

Tilaaminen

Tuotteet myydään myyntierissä, jonka koko on määritelty kunkin tuotteen mukaisesti. Fomast Oy ei vastaa siitä, että kaikkia verkkokaupassa esiteltäviä tuotteita on saatavilla heti. Halutessaan asiakas voi tiedustella tuotteen saatavuutta heti puhelimitse p. 0400 405 447 tai sähköpostitse myynti@fomast.com. Fomast Oy pidättää oikeuden muuttaa valikoimaa tai lopettaa tuotteiden tarjoamisen ilman vastuuta tai erillistä ilmoitusta.

Tilattaessa asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti.

Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. Fomast Oy lähettää tilaajalle sähköpostitse asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen tilausvahvistuksen. Fomast Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään asiakkaan tekemää tilausta. Asiakas voi myös tarkistaa tilauksensa sisällön verkkokaupassa kirjautumalla palveluun.

Fomast Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilausvahvistuksensa missä tahansa vaiheessa ennen kuin asiakas on vastaanottanut tilatut tuotteet tai palvelut, jos Fomast Oy:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Jos Fomast Oy peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja asiakas on jo maksanut tilauksen, Fomast Oy hyvittää peruutusta vastaavat maksut viivytyksettä.

Fomast Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

Maksaminen ja maksutavat

Maksutapana toimii ennakkolasku tai sovitusti luotollinen lasku 14 päivän maksuajalla. Lasku toimitetaan pdf-tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Painamalla ”Osta” painiketta asiakas hyväksyy verkkokaupan yleiset ehdot.

Toimitus

Fomast Oy toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan.

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten.

Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilattu tuote/ tuotteet eivät ole saatavissa, Fomast Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta. Mikäli Fomast Oy on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö esim. postin jakelu on ruuhkautunut, ei Fomast Oy vastaa toimituksen myöhästymisestä.

Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, Fomast Oy veloittaa toimituskulut myös jälkitoimitusten osalta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa jälkitoimitukset ilmoittamalla siitä viimeistään viikon sisällä alkuperäisen lähetyksen saapumisesta. Fomast Oy varaa oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja Fomast Oy palauttaa asiakkaalle mahdollisesti vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa Fomast Oy on yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä.

Fomast Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen.

Mikäli asiakas ei toimitushetkellä vastaanota tuotteita asiakkaan toimipisteessä tai ei seitsemän työpäivän kuluessa saapumisilmoituksesta nouda tuotteita postin toimipisteestä tai toimitus muutoin asiakkaasta johtuvasta syystä epäonnistuu, toimitus palautetaan Fomast Oy:lle. Tällöin Fomast Oy on yhteydessä asiakkaaseen asian selvittämiseksi. Tilaus voidaan asiakkaan toiveen mukaisesti lähettää uudelleen tai tilaus voidaan perua. Asiakkaalta veloitetaan joka tapauksessa kaikki palautuksesta ja mahdollisesta uudelleenlähettämisestä aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut kustannukset.

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä asiakaspalveluun.

Jos paketti on kadonnut tai selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, tulee asiakkaan tehdä välittömästi asiasta reklamaatio kuljetusyhtiölle.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Huittinen

0400 705 447
myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Omistuksenpidätys

Fomast Oy pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes se on vastaanottanut kaikki tilattuja tuotteita koskevat maksut täysimääräisinä. Maksujen viivästyessä Fomast Oy viivyttää mahdollisia jatkotoimituksia ja uusia tilauksia kunnes erääntyneet laskut on maksettu. Mikäli viivästymisiä tapahtuu toistuvasti, asiakkaan lähetykset toimitetaan jatkossa ennakkolähetyksinä. Maksujen viivästyessä siirrämme saatavat Axactor Finland Oy:n perittäviksi.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit